Nhảy đến nội dung
company information

Đào tạo

Đào tạo nhân viên mới: 100% nhân viên mới được tuyển dụng của TTV đều được tham gia các khóa học định hướng để họ làm quen với công việc và dạy họ các giá trị cốt lõi của TTV.


Nhân viên của TTV có thể quyết định con đường sự nghiệp theo hướng công nghệ hoặc quản lý.

  • Đào tạo công nghệ: TTV thường xuyên tổ chức các khóa đào tạo kỹ thuật nhằm cập nhật cho nhân viên về xu hướng công nghệ mới, nâng cao trình độ kỹ thuật cho kỹ sư và chuẩn bị cho các kỳ thi cấp chứng chỉ (PMP, AWS, ...). Các công ty công nghệ nổi tiếng cung cấp chương trình đào tạo để nâng cao công nghệ và khả năng sáng tạo của nhóm. Hơn nữa, TTV còn cung cấp dịch vụ làm việc và học tập tại chỗ tại Nhật Bản và các nước khác.
  • Đào tạo quản lý: TTV đào tạo những nhân viên chủ chốt trở thành thế hệ quản lý / lãnh đạo kế cận cho sự phát triển lâu dài của tập đoàn.
  • Đào tạo ngôn ngữ: TTV tổ chức lớp học tiếng Nhật