Nhảy đến nội dung
company information

Bảo hiểm

Gói lợi ích của chúng tôi được đánh giá cao và được thiết kế để đáp ứng các nhu cầu phúc lợi cơ bản cũng như thay đổi cuộc sống của nhân viên.

Chính sách chăm sóc sức khỏe của TTV được thiết kế để đảm bảo rằng nhân viên sẽ luôn có thể chất tốt để phát huy khả năng sáng tạo và hiệu quả công việc:

  • Khám sức khỏe định kỳ mỗi năm một lần
  • Bảo hiểm TTV Care cho phép thành viên TTV nhận được dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng cao khi bị tai nạn, ốm đau, bệnh tật.