Nhảy đến nội dung
company information

Thông Tin Công Ty

Tên Công Ty TRANSCOSMOS TECHNOLOGIC ARTS CO., LTD
Ngày Thành Lập November 21, 2014
Địa Chỉ Ho Chi Minh City, Vietnam
Mô Tả Doanh Nghiệp Offshore development, Website, EC , Work flow system, AI chatbot
Ngôn Ngữ Hỗ Trợ Japanese, English, Vietnamese
Nhân Viên 110 employees (As of September 2020)
Tài liệu Brochurepdf