Nhảy đến nội dung
company information

Drupal - Financial Company (Tập đoàn kiểm toán lớn)


Cung cấp trang web ưu việt có tính khả dụng cao hơn bằng sự đổi mới giao diện và nâng cao tính năng.

 

Bối cảnh và thách thức

Công ty khách hàng của chúng tôi cung cấp dịch vụ tự vấn chuyên nghiệp cho những doanh nghiệp đang gặp khó khăn về M&A. Họ dựa trên thành quả và kinh nghiệm phong phú của mình để hỗ trợ các doanh nghiệp khắc phục những vấn đề liên quan tới M&A.
Trước đây chúng tôi cũng cung cấp dịch vụ trên trang web cho họ, nhưng sau đó họ đã cân nhắc việc thay thế trang web để giao diên thân thiện với người dùng hơn, nâng cấp chức năng hiện tại để cải thiện hiệu quả, và hỗ trợ đa ngôn ngữ. Ngoài ra, họ cũng quan tâm đến việc làm thế nào thể tích hợp quản lý user giữa nhiều trang với nhau.

 

Hiệu quả vận dụng

Trang web sau khi cải tiến được làm mới toàn bộ giao diện so với trước đây, nên trở nên thân thiện với người dùng hơn, ngoài ra hệ thống cũng hỗ trợ trên điện thoại thông minh. Chức năng cũng được cải thiện cho dễ dùng hơn theo yêu cầu của người dùng, giúp nâng cao mức độ hài lòng từ khách hàng. Ngoài ra, họ cũng có thể tập trung quản lý người dùng bằng cách tích hợp với dịch vụ quản lý ID khách hàng.

 

Tổng quan dự án

  • Kỳ hạn:16 tháng
  • Số lượng thành viên:5 người
  • Quy trình xử lý:Thiết kế chi tiết, phát triển, test, release, bảo trì