Nhảy đến nội dung
company information

EC-CUBE - Entertainment(Nhà cung cấp lớn về máy chơi game)


Cung cấp kênh bán hàng mới có tính khả dụng ưu việt

 

Bối cảnh và thách thức

Công ty khách hàng của chúng tôi được thành lập bởi sự sáp nhận về mặt quản lý. Sau khi sáp nhập, các công ty trong tập đoàn vẫn bán sản phẩm theo cách riêng của mình. Vì vậy, họ hướng đến việc làm sao nâng cao nhận thức của khách hàng về các sản phẩm - dịch vụ của tập đoàn, đưa sản phẩm đến nhiều đối tượng khách hàng hơn thông qua việc tích hợp các sản phẩm - dịch vụ lên cùng một nền tảng.

 
Hiệu quả vận dụng

Chúng tôi đã thành công trong việc xây dựng trang thương mại điện từ bằng EC-CUBE, và thống nhất hình ảnh thương hiệu. Ngoài ra, chúng tôi đã cải tiến chức năng xử lý linh hoạt sau khi release, và cung cấp kênh bán hàng mới dễ sử dụng cho người dùng.

 

Tổng quan dự án

  • Kỳ hạn:4 tháng
  • Số lượng thành viên:4 người
  • Quy trình xử lý:Thiết kế chi tiết, phát triển, test, release, bảo trì