Nhảy đến nội dung
company information

EC-Cube - E-commerce (TV shopping)

Nhờ thay thế sang ECCUBE bản mới nhất mà trang EC dễ sử dụng cho cả người dùng và kỹ sư

 

Bối cảnh và thách thức

Chúng tôi đã đăng bán hơn 10.000 sản phẩm trên nền tảng EC khác, nhưng đó là nguyên nhân làm giảm tỷ lệ CVR như tốc độ phản hồi cực kỳ chậm, thường bị ngắt session ngoài ý muốn,v.v... Ngoài ra, các cách thức bán hàng sử dụng các kênh khác ngoài web không được dự tính , nên cần phải tùy chỉnh nâng cao.
Do đó, nên tảng hiện hành có thông số phức tạp đối với việc vận hành, bảo trì, nên nó tốn nhiều thời gian và chi phí hơn mức cần thiết. Ngoài ra, việc thiếu thông tin về vận hành, bảo trì khiến cho việc sửa chửa càng khó khăn hơn.

 

Hiệu quả vận dụng

Chúng tôi đề xuất EC-CUBE4 làm nền tảng mới, để cải thiện các phản hồi có vấn đề, loại bỏ những lỗi nhỏ như ngắt session ngoài ý muốn, xác xuất vận hành, bảo trì hệ thống an toàn.

 

Tổng quan dự án

  • Kỳ hạn:7 tháng
  • Số lượng nhân viên:15 người
  • Quy trình xử lý:Thiết kế, coding, test tích hợp